06e474f2-2d6e-49f4-8eb8-0b7bf94747a4-1

Vape shop in North Wales

Our team have ventured into North Wales and has just installed white tiles in a white grid suspended ceiling.

LED lights were used to provide a bright, economic lighting solution.

Mae ein tîm wedi mentro i Ogledd Cymru ac newydd osod teils gwyn mewn nenfwd crog grid gwyn.

Defnyddiwyd goleuadau LED i ddarparu datrysiad goleuo economaidd llachar.

Tags: No tags

Comments are closed.